fbpx

Teatralų klubas

„Jei nusivesite vaikus į teatrą, jie ne tik išmoks atjautos, net gali būti, kad jie juoksis, kol paskaus pilvus, arba pareis namo dainuodami apie mokslą, arba užsimanys daugiau sužinoti apie istoriją, arba papasakos, kaip jiems šiandien sekėsi mokykloje, arba visą vakarienę diskutuos apie muziką, arba išmoks išspręsti konfliktą, arba po truputį užsimanys tapti būsimais meno mecenatais.“

Lauren Gunderson

Kam skirtas „Teatralų klubas“?

Tai teatro meno tęstinė programa 5-8 klasių mokiniams. Jos tikslas – padėti vyresnių klasių mokiniams įgyti ir puoselėti teatro kompetencijos pradmenis, nuosekliai ir sistemingai ugdyti jų prigimtinius gebėjimus ir individualumą, kultūrinį sąmoningumą ir estetinę nuovoką. Teatralų klubo ugdymo programos uždaviniai:

  • sudaryti mokinių amžiaus tarpsniui tinkamas sąlygas ugdytis teatro kompetenciją;
  • atskleisti ir plėtoti mokinių meninius gebėjimus;
  • padėti mokiniams išmokti tikslingai naudotis pagrindinėmis teatro raiškos priemonėmis;
  • ugdyti mokinių kultūrinį sąmoningumą ir estetinę nuovoką sukuriant meniškai vertingą, įvairią ir estetišką, kūrybiškumą skatinančią ugdymosi aplinką, lankant kultūrinius renginius;
  • ugdomąsias veiklas grįsti pasitikėjimu ir abipuse mokinių ir mokytojų pagarba.

Programą sudaro ugdymo turinio branduolio dalykai – vaidyba, sceninė kalba ir vaidinimų kūrimas. Šių dalykų mokomasi ciklais per visus mokslo metus.

Kūrybiškų mamų ir tėčių teatro klubas

Ar žinote, kad Balsių progimnazijoje veikia slaptas kūrybiškų mamų ir tėčių teatro klubas? Spektaklių nevaidiname – mes žaidžiame! Užsiėmimai paremti teatro improvizacijos žaidimais, todėl tai puiki galimybė praplėsti savo asmenybės ribas, išlaisvinti kūrybinę energiją, išsikrauti po dienos darbų ir pasikrauti gerų emocijų metams.

Užsiėmimus veda mokytojaujanti teatro ir kino aktorė, teatro mokytoja, kaimynė Gintarė Čepukonytė – Cechanavičienė. Kviečiame Jus prisijungti į šaunių tėvelių kompaniją. Sutikite, kad ne tik vaikai, bet ir tėvai turi teisę į kokybišką laisvalaikį!