fbpx

Choreografijos mokykla

Asmenybės ugdymo centro “Motus” choreografijos mokykla – tai neformalaus ugdymo mokykla, teikianti choreografinį išsilavinimą Vilniaus Balsių progimnazijos mokyklos, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono vaikams ir paaugliams. Asmenybės ugdymo centro “Motus” choreografijos mokykla, vaikams baigus tikslinę pagrindinę pakopą, išduoda Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos papildomo ugdymo mokyklos baigimo pažymėjimą nr. 9201.

Programa

Ankstyvasis choreografinis ugdymasTikslinis pradinis choreografinis ugdymasTikslinis pagrindinis choreografinis ugdymasTikslinis išplėstinis choreografinis ugdymas (gimnazinė klasė)
1 metų paruošiamoji pakopa4 metų pradinė pakopa3 metų pagrindinė pakopa2 metų tikslinė išplėstinė pakopa
6 – 7 metų darželio vaikai7 – 11 metų vaikai (1-4 kl.)12 – 15 metų vaikai (5-8kl.)16 – 18 metų vaikai
Ankstyvasis choreografinis ugdymas, teikiantis galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias.Supažindina su pasirinktos meno srities ir konkrečios meninės raiškos savybėmis, atskleidžiantis kūrybines galias ir gebėjimus.Teikia konkrečios meno srities, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžia gabumus ir formuoja praktinius įgūdžius.Plėtoja pasirinktą meninę raišką ir meno bei kultūros pažinimą, lavina kūrybinius gebėjimus.
Baigus šį kursą įteikiamas asmenybės ugdymo centro motus šokių mokyklos “Tikslinio pradinio choreografinio ugdymo pradinės pakopos pažymėjimas” Įvygdžius pilną tikslinio pradinio ir pagrindinio choreografinio ugdymo 8 metų programą įteikiamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas nr. 9201. Pažymėjimas išduodamas mokiniui, jei jis valstybinėje, savivaldybės ar nevalstybinėje neformaliojo vaikų švietimo mokykloje baigė neformaliojo vaikų švietimo programą ir mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka buvo įvertinti jo pasiekimai.
Programa vykdoma tose įstaigose, kuriose Motus šokio mokykla teikia savo paslaugas. Integruotas ugdymas (baletas, gatvės šokis, lietuvių liaudies šokis, improvizacija, ritmika, šiuolaikinis šokis)

Pakopų sandara

Pirmoji pakopa (4 metai)Antroji pakopa (3 metai)
Pirmi metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)Pirmi metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)
Antri metai: 1. Klasikinis šokis (2 val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)Antri metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)
Treti metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)Treti metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)
Ketvirti metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Specializacija* (2val.) 3. Šokio mokyklos parinktas šokio stilius (1val.)

*specializacija – šiuolaikinis ir gatvės šokis.

*šokio mokyklos parinktas šokio stilius kasmet keičiasi.

“Motus” choreografijos mokykloje pamokų metu dėstoma ir integruojama teorinė medžiaga.

Savaitgaliais, atostogų metu vyksta seminarai ir susitikimai su profesionaliais šokėjais ir kitais šokio pasaulio atstovais.