Choreografijos mokykla

Asmenybės ugdymo centro “Motus” choreografijos mokykla – tai neformalaus ugdymo mokykla, teikianti choreografinį išsilavinimą Vilniaus Balsiųprogimnazijos mokyklos, Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono vaikams ir paaugliams. Asmenybės ugdymo centro “Motus” choreografijos mokykla, vaikams baigus tikslinę pagrindinę pakopą, išduoda Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytos formos papildomo ugdymo mokyklos baigimo pažymėjimą nr. 9201.

Programa

Ankstyvasis choreografinis ugdymasTikslinis pradinis choreografinis ugdymasTikslinis pagrindinis choreografinis ugdymasTikslinis išplėstinis choreografinis ugdymas (gimnazinė klasė)
1 metų paruošiamoji pakopa3 metų padinė pakopa3 metų pagrindinė pakopa2 metų tikslinė išplėstinė pakopa
6 – 7 metų darželio vaikai8 – 11 metų vaikai12 – 15 metų vaikai16 – 18 metų vaikai
Ankstyvasis choreografinis ugdymas, teikiantis galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias.Supažindina su pasirinktos meno srities ir konkrečios meninės raiškos savybėmis, atskleidžiantis kūrybines galias ir gebėjimus.Teikia konkrečios meno srities, meninės bei kūrybinės terpės pažinimo pradmenis, atskleidžia gabumus ir formuoja praktinius įgūdžius.Plėtoja pasirinktą meninę raišką ir meno bei kultūros pažinimą, lavina kūrybinius gebėjimus.
Baigus šį kursą įteikiamas asmenybės ugdymo centro motus šokių mokyklos “Tikslinio pradinio choreografinio ugdymo pradinės pakopos pažymėjimas” Baigus šį kursą įteikiamas Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas nr. 9201. Pažymėjimas išduodamas mokiniui, jei jis valstybinėje, savivaldybės ar nevalstybinėje neformaliojo vaikų švietimo mokykloje baigė neformaliojo vaikų švietimo programą ir mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka buvo įvertinti jo pasiekimai.
Programa vykdoma visuose Motus darželiuose. Integruotas ugdymas (baletas, hip hop, ritmika ir t.t.)

Pakopų sandara

Pirmoji pakopa (3 metai)Antroji pakopa (3 metai)
Pirmi metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Pasirenkamasis dalykas* (2val.) 3. Ritmika (1val.)Pirmi metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Pasirenkamasis dalykas* (2val.) 3. Charakterinis šokis (1val.)
Antri metai: 1. Klasikinis šokis (2 val.) 2. Pasirenkamasis dalykas* (2val.) 3. Hip hop (1 val.)Antri metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Pasirenkamasis dalykas* (2val.) 3. Pramoginiai šokiai (1val.) 4. Hip Hop (1val.)
Treti metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Pasirenkamasis dalykas* (2val.) 3. Džiazas (1val.)Treti metai: 1. Klasikinis šokis (2val.) 2. Pasirenkamasis dalykas* (2val.) 3. Džiazas (1val.)

*pasirenkamasis dalykas – iš šokių studijos (baletas, breikas, šiuolaikinis šokis ir t.t.)

“Motus” choreografijos mokykloje pamokų metu dėstoma ir integruojama teorinė medžiaga.

Savaitgaliais, atostogų metu vyksta seminarai ir susitikimai su profesionaliais šokėjais bei šokių mokytojais.

Right Menu Icon